Standard montage solpaneler

Pris från:
3 kr / W
Komplett installation av solceller på tak:
  • Projektering och design
  • Montering av takfästen och OP
  • Montering av solpanelerna
  • Installation av Växelriktaren
  • Kabeldragning till Växelriktaren
  • Minst 5 års servicegaranti på arbetet.
  • Support och rådgivning
  • Anmälan till elnätsbolaget
  • Support och utbildning

Solarenergy Scandinavia AB har egna erfarna montörer / installatörer för olika typer av tak för solceller och solenergi anläggningar. Solcellsanläggningar har möjlighet till internet via WLAN (trådlöst) eller Ethernet (nätverkskabel). Vi följer svensk elsäkerhetsstandard.

Vi har erfarenhet av installationer på samtliga tak; tegel/betong, papptak / asfalt, plåttak, nybyggnation (integrerade paneler) och eternittak/ stentak. De vanligaste fästena är rostfria takkrokar, klämmor för falsade tak, sk hangerbolts för ladukårdstak samt plåttak liknande “planjaplåt” (PT20).

Genom kunskap och rätt produkter bygger vi solenergi för framtiden med solcellssystem som producerar bra el över 40 år.