Om sol & energi

Solen är vår största energikälla. En timmes solinstrålning skulle kunna täcka världens energibehov – för ett helt år. Solenergi kan tyckas vara en ny teknik men har använts redan i slutet av 1800-talet. Den svenska uppfinnaren John Ericsson jobbade med solmaskiner. Kiselsolceller upptäcktes av en slump av forskaren Russel Ohl när han lyste med ficklampan på kisel som gav utslag på voltometern. En solcell är en mycket tunn skiva med en tunn metallstruktur. Solljuset ger kiselatomerna energi när elektronerna frigörs som i sin tur skapar likspänning. Solceller producerar även under molniga dagar.

Hur vi använder energi, samt hur vi arbetar och lever har betydelse. Därför tror vi på Solarenergy Scandinavia AB att god arkitektur av energi och byggnader en viktig del för framtida samhälle. Med kunskap och erfarenhet om det bästa inom energi och solkraft bygger vi och är med och skapar framtida hållbarhetsprojekt.

En solenergianläggning ska samspela optimalt tillsammans med fastighetens övriga energisystem. Solceller, växelriktare och laddsystem synkas med övriga värme och fläktsystem för bästa design och produktion. Vi hjälper fastighetsägare att producera och använda energi med ett helhetstänk. Med förnybar energiproduktion och genom att effektivisera övriga energisystem.

 

Solcellsinstallation av Solarenergy Scandinavia AB på Svensk Solenergi:s tak i Stockholm.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Solceller kan vara vackert! Som arkitekter av solenergi är vi måna om att göra både effektiva och estetiskt tilltalande solprojekt. En smartflower har en effektiv elproduktion som med hjälp av solföljare och smart cooling skapar dubbelt så hög egenutnyttjandegrad. Innovativ design och iögonfallande funktion som produceras i Österrike.