Arkitekter av sol och energi

Med god estetik för våra energi projekt kan vi skapa en hållbar utveckling och bidra till att skapa snygg arkitektur. Solarenergy Scandinavia har jobbat i 10 år med att förädla energiprojekt. Vi har olika kompetenser som komplementerar varandra för att kunna ta oss an utmaningarna. För att vi ska nå hållbarhetsmålen måste vi ställa om och ställa upp.  Tillsammans med kunder, fastighetsägare och samarbetspartners blir vi starkare med siktet på att vända utvecklingen mot en bättre framtid. För Solarenergy handlar arkitektur och energi om att skapa mervärde och kunderna och långsiktiga vinster . Med arkitekturens och solens kraft vill vi leda energi omställningen.

Exempel case: Ramböll på Södermalm

Framtagning av en 3D-modell av aktuell fastighet, beräkning av solinstrålning på tak med hänsyn till skuggor, design av olika solel-system och beräkning av energiproduktion och investeringskostnad samt genomförandet av en investeringskalkyl med jämförelser av de föreslagna systemen.

Solarenergy Scandinavia AB på Ramböll husets tak i Södermalm med sedumtak och solceller.

Exempel ovan visar på hur skuggor omkring fastigheten beräknas olika ljustimmar på dagen.