Solinstrålning och skuggsimulering

Genom beräkningar över tid (SMHI, väderdata) av solintrålning, azimut, skuggpunkter, snötäckning och byggnadens position tar vi fram analyser där vi jämför olika solsystem. Arkitektur med design och estetik är en viktig del av hela processen för att det ska se snyggt ut!

ivermectin kupit

Olika solpaneler, omvandlare och system simuleras för optimal lösning för fastigheter i form av 3D-modeller och produktions kalkyler. Solarenergy Scandinavia AB erbjuder solenergipotential.

  1. Simuleringar för solinstrålning och skuggpunkter
  2. Visualisering genom 3D-modell
  3. Nät- och förlustberäkningar
  4. Vindlaster, taksäkerhetsberäkningar
  5. Synkronisering och utvärdering av rätt solproduktionssystem

Skuggpunkter

Genom att göra en simulering av solinstrålning och analysera skuggorna – sett över året (ca 4400 h ljustid). Med hjälp av skuggpunkterna kan vi avgöra vilka takytor som producerar mest – sett över hela året. Fastighetens orientering leder också till att taken är skuggade från ett visst klockslag. Simulering av taken visar på objekt på taken i form av takluckor och skorstenar har en märkbar effekt på den totala solinstrålningen. Genom att göra en skugganalys med skuggpunkter kan vi optimera takets produktion av solel och kombinera med rätt solproduktions system.

Genom skuggpunker blir våra analyser noggranna och optimerar all produktion.

Vi har använt oss av drönare i många år och även bilderna på färdiga projekt uppskattas av våra kunder.