Solceller och IMD för BRF

 Gemensamhetsabonnemang (IMD) tillsammans med solcellsystemet, dvs ett gemensamt elnät i byggnaden med anslutningspunkt till nätet är den affärsmodell som blivit populärt för solelanläggningar för Bostadsrättsföreningar. Avgifterna till det fasta elnätet blir lägre och alla boende får tillgång till närproducerad förnybar sol energi. Detta är det första steget i den energiomställning som vi hjälper till med.

Jämfört med andra produktionsanläggningar och investeringar är solcellsanläggningar okomplicerade, har inga rörliga delar och kräver minimalt med underhåll och skötsel. Det gör dem enkla att hanter och förvalta.

Denna fina Brf är ritad av Alvar Aalto och Solarenergy genomförde projektet.

Lönsamhet

Lönsamheten för en solelanläggning tillsammans med övriga energisystem beror på olika faktorer. Investeringskostnaden, kalkylräntan och hur stor andel av elen och värmen som används själva, har störst påverkan. Det är viktiga ekonomiska faktorer som påverkar hur fort investeringen har betalat av sig.

Solarenergy Scandinavia AB har bra erfarenhet av att hjälpa BRF:er med bra solenergi anläggningar genom åren. Vi kommer med råd och teknisk expertis samt berättar om samspelet med befintliga energisysem för att kunna optimera eran fastighet.

På bilden syns fyra hustak där paneler på BRF med falsat plåttak installerats av Solarenergy Scandinavia AB. Denna BRF har även IMD (individuell mätning & debitering) med kollektivel. Nästan all el används av föreningen. Nästan all el används av föreningen.