Bygglov och garantier

Vi hjälper till med hela processen och tar fram alla handlingarna för bygglov

Vi har specialkompetens och lång erfarenhet av att jobba med stadsbyggnader, kulturhistoriska byggnader och olika bostadsrättsföreningar. Kunskapen om solkraft och moderna energisystem tillsammans med hållbart byggande skapar god arkitektur för framtidens samhälle. Det är viktigt att det finns ett helhetstänk och specialistkompetens så att det inte stoppar upp i projekt som kräver samordning. Vi optimerar och organiserar med alla dokument och krav som krävs för att skapa bästa möjliga projekt.

Vi jobbar systematiskt med metoder för att leverera underlag och utvärderingar i rätt format och tekniska lösningar.