Förstudier och specialkompetens

Solarenegy Scandinavia AB gör förstudier av energiprojekt och vi har gedigen erfarenhet om olika energislag och kunskap om solel och delar gärna med oss.
Vi går igenom olika beräkningar över tid (meteonorm, väderdata) och pratar om betydelsen av solintrålning, azimut, skuggpunkter, vindlaster, snötäckning och byggnadens position där vi tar fram analyser där vi jämför olika solsystem. Solarenergy Scandinavia har också spetskompetens på tak- och brandsäkerhet som är en viktig del i ett lyckat solcellsprojekt.
Genom att olika el och värmesystem, omvandlare och injusteringar simuleras för optimal lösning för fastigheter i form av 3D-modeller och ekonomiska kalkyler (payoff-tid, avkastning, nyckeltal som nuvärde intäkter och kostnader mm) ges underlag för en bra investering som håller i framtiden.

 

 

Med modeller i 3D och GPS kordinaterna för takets ytor tillsammans med olika beräkningar av övriga energislag skapar vi lyckade energiprojekt.