Totalentreprenad och ledning av projekt

Som totalentreprenör med helhetsansvar har vi samlat på oss specialkompetens och erfarenhet av att jobba med stadsbyggnader, kulturhistoriska byggnader i olika miljöer. Kunskapen om solenergi och moderna energisystem tillsammans med hållbart byggande skapar god arkitektur  för framtida samhälle. Vacker och effektiv sol- och energi-arkitektur gör oss glada, positiva och hoppfulla inför framtiden.  Totalentreprenad är den vanligaste upphandlingsformen vi jobbar med där beställaren har avtal med en entreprenör. Vi ansvarar för konstruktioner och funktioner av solkraft och övriga energisystem. Solarenergy Scandinavia AB har utför installationer med ett helhetstänk som ska klara de tuffaste miljöerna och ser till att takinstallationen är helt vattentät. Genom kunskap och rätt produkter bygger vi hållbara och långsiktiga energiprojekt på tak och i fastigheter för framtiden.

Steg i totalentreprenad med helhetstänk

1) Förstudie med rådgivning och projektering för en bra arkitektur på anläggningen.

2) Energi-analys (solinstrålning) och förbesiktning med utvärdering.

3) Säkerhet och arbetsmiljö med KMA plan och gant-flöde för tidsplan.

4) Spänningstester och optimering av solcellsystem med växelriktare och strängdesign.

5) Elsystem och drift, (svensk elstandard), brandsäkerhet samt injusteringar av befintliga energisystem.

6) Övervakning med API-nyckel och elmätare för både produktionsmätning (via app på mobilen eller datorn).

7) Genomgång, utbildning och serviceplan för anläggningen.

8) Vi hjälper till med att söka bygglov (dwg ritningar), upprättar kontrollplaner, utvärderingar av befintliga energideklarationer mm.