Ekonomi och lönsamhet

En investeringskalkyl syftar till att presentera ekonomiska nyckeltal för de energisystem som designats. Systemen jämförs med avseende på flera olika nyckeltal för att ge en så tydlig bild som möjligt av investeringen. Intäkterna som ett system genererar kommer främst från besparingen som görs (kWh). Vi jobbar systematiskt och med hjälp av 3D modeller för att leverera underlag för utvärdering av gröna praktiska beslut.

“LCOE” investerings kalkyl

ivermectine online bestellen

Återbetalningstid är ett enkelt nyckeltal som visar hur lång tid det tar för en investering att återbetalas. Ekonomisk lönsamhet bör också bedömas genom att värdera alla kostnads- och intäktsflöden för solcellsanläggningen tillsammans med övrig energianvändning. Värdena matas in i en livscykel-kostnadskalkyl LCOE (levelized cost of Energy). LCOE är en internationellt erkänd metod och ger en detaljerad kalkyl om kostnaden för varje kWh. Med detta verktyg kan man få bättre beslutsunderlag och tillsammans med de vanligaste nyckeltalen; nuvärde kostnader och intäkter samt nettonuvärde. Här kan Solarenergy Scandinavia AB hjälpa beslutsfattare med  bra underlag.

Solarscandinavia