Design av solenergi

2013/11/26 by admin
Solceller Stockholm installation

Solceller installeras i Stockholm på Södermalm för Vasakronan på Krukmakargatan.

Vi på Solarscandinavia designar och optimerar efter solpanelernas olika dimensioner och efter den tillgängliga takytan. Genom fotografiska bilder och 3D kan vi göra analyser och se simuleringar av solinstrålningen sett över året. I många fall jämför vi energiutbytet mellan olika produkter och solpaneler såsom solceller eller soltunnfilm samt olika system av växelriktare.

Sultunnfilmspaneler ger lägre energiproduktion per kvm men bättre solenergi per installerad effekt watt på fasader och lågt lutande tak. Solcellspaneler är det bästa valet om man redan har ett befintligt tak som har en lutning på mellan 15 och 45 grader.  Soltunnfilm ger högre elproduktion när solen har en hög vinkel jämfört med solcellspaneler.
Med solenergi från solceller eller soltunnfilm används den producerade elen i första hand i den egna byggnadens förbrukning. Överskottet sänds ut på nätet och köps upp av elbolaget. Energi som man använder själv i byggnaden ger en besparing både på elprisets rörliga del samt elskatten. Dessutom kan man ansöka om elcertifikat på 15-20 öre / kWh och får 60 öre / kWh i skattereduktion.

Idag är “pay-back tiden” på en solkrafts-läggning runt 10 år utan bidrag. Men återbetalningstiden kan vara ännu lägre på tak eftersom elen (som varit relativt billig de senaste åren) går upp i pris. Även de fasta elnäts- kostnaderna ökar. Solarenergy Scandinavia kan hjälpa till med förstudier och analyser för att optimera och installera din solenergi anläggningen.

Kontakta oss på våra kontor i Stockholm 086072700 eller Uppsala 0184727400)eller maila till info@solarscandinavia.se

bäst solceller tak solarscandinavia 229

Entreprenaden omfattar installation och driftsättning av ett komplett solenergi system av solceller med följande steg / arbetsmoment:

0)   Information för berörda och uppställning KMA-plan, ID-06, APD-plan, 1:a hjälpen mm

1)   Uppsättning ställning/ skyddsräcken

2)   Leverans av takets infästningsdetaljer/ takramar för solpanelerna.

3)   Installation av takfästen.

4)   Leverans av solelmoduler, optimerare, kablar och växelriktare.

5)   Installation av solpanelerna samt elarbeten: Kraftmätningskabel med erforderlig area dras fram till växelriktare och förläggs med överspänningsskydd.

6)   Installation av display skylt samt mätare.

7)   Driftsättning samt uppkoppling av live övervakning av systemet.

8)   Dokumentation och utbildning av anläggningen.

9)   Serviceplan för socellsystemet som är brukligt 5-7 år.