Om energiskatt och slopad bygglov

2018/03/29 by admin

 

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt – vilket vi tycker är kanon. Det innebär att Riksdagen dels  beslutat om en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5 öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom avdrag i punktskattedeklaration. Det är i princip en skattebefrielse som tar bort det ekonomiska hindret för större fastighetsägare som vill bygga flera solcellsanläggningar.
Den 21 februari föreslogs det också av regeringen att det inte längre ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler som följer takets lutning. Lagändringarna väntas träda i kraft 1 augusti 2018.
Citat från Bostadsminister Peter Eriksson:
– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare … gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige. För den som har ett platt tak eller bor i en K-märkt byggnad kommer dock bygglovskravet att finnas kvar. Med vänliga hälsningar Solarenergy teamet; tel 08-6072700 offert@solarscandinavia.se

– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare … gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige.