Solinstrålning och skuggsimulering

Genom beräkningar över tid (SMHI, väderdata) av solintrålning, azimut, skuggpunkter, snötäckning och byggnadens position tar vi fram analyser där vi jämför olika solsystem. Solarenergy Scandinavia har även spetskompetens på tak- och brandsäkerhet som är en viktig del i ett lyckat solcellsprojekt. Även design och estetik är viktigt för att det också ska sen snyggt ut!

ivermectin kupit

Olika solpaneler, omvandlare och system simuleras för optimal lösning för fastigheter i form av 3D-modeller och ekonomiska kalkyler (payoff-tid, avkastning, nuvärde intäkter och kostnader mm). Solarenergy Scandinavia AB erbjuder solenergipotential med:

Exempel på förstudie i 5 steg

  1. Simuleringar för solinstrålning och skuggpunkter
  2. Visualisering genom 3D-modell
  3. Nät- och förlustberäkningar
  4. Vindlaster, taksäkerhetsberäkningar
  5. Ekonomiska kalkyler, pay-off tid, avkastning

Skuggpunkter

Genom att göra en simulering av solinstrålning och analysera skuggorna – sett över året (ca 4400 h ljustid). Med hjälp av skuggpunkter kan vi avgöra vilka paneler som producerar under ett visst antal kWh/kvm. Fastighetens orientering leder också till att taken är skuggade från ett visst klockslag. Simulering av taken visar på objekt på taken i form av takluckor och skorstenar har en märkbar effekt på den totala solinstrålningen. Genom att göra em skugganalys med skuggpunkter kan vi optimera takets produktion av solel.

Panelerna kan även monteras vertikalt och med lutning som syns på bilden ovan.