Solcellstöd och bygglov

Vi hjälper till med solcellstöd (ansökan) och bygglov

Vi hjälper till med dokument hanteringen (anmälan till elbolag, ansökan elcertifikat, solcellsystem och bygglov). Idag så kan man ansöka om 30% solcellstöd av den totala kostnaden. Det tycker vi är bra och ett steg i rätt riktning för Sverige. Solcellsansökan skickas till Energimyndigheterna ochinformation samt blanketten laddar du ner här: Solcellstöd 30% 2018.

 

“Olika moment i processen”!

1) Solcellstöd (ansökan och mottagande) med 30%

2) Bygglov (bygglovshandling)

3) Elcertifikat

4) Anmälan (för och färdig-anmälan) till elbolag

5) Design av solproduktionen via mobil eller dator eller display

6) Dokumenterin och skötsel samt underhåll

Ett annat exempel är display av solenergi både i fysisk skylt eller på en app.