Kund case 1 RAMBÖLL huset

I Case 1 tar vi ett exempel på ett projekt som utförts på RAMBÖLL huset med plåttak.

 

Steg 1: Förstudie och simulering i 3D

Framtagning av en 3D-modell av aktuell fastighet, beräkning av solinstrålning på tak med hänsyn till skuggor, design av olika solel-system och beräkning av energiproduktion och investeringskostnad samt genomförandet av en investeringskalkyl med jämförelser av de föreslagna systemen.

Solarenergy Scandinavia AB på Ramböll husets tak i Södermalm.

Ett annat exempel ovan visar på hur skuggor omkring fastigheten också spelar in.

Steg 2: Ekonomiska incitament

Återbetalningstid är ett enkelt nyckeltal som visar hur lång tid det tar för en invesering att återbetalas. Nuvärdet av en investerin är nettot av den initiala investeringkostnade och alla framtida intäkter från solelshystemet där hänsyn tas till att pengar minskar ivärde över tid. Ett högre nettonuvärde innegbär att systemet skapar ett totalt sett högre värde under hela den ekonomiska linvslängden. Systemet har ett positivt nettonuvärde med ne kalkyränta på 4-5% och därmed en lönsam investering.

Kund case 2 GARNISONEN

 

Genom simuleringar av årets alla ljustimmar och med hjälp av skuggpunkter, kan exakta beräkningar göras för optimal solenergi.

 

Monterat och klart!