Solceller BRF

Jämfört med andra produktionsanläggningar och investeringar är solcellsanläggningar okomplicerade, har inga rörliga delar och kräver minimalt med underhåll och skötsel. Det gör dem enkla att hanter och förvalta. Gemensamhetsabonnemang för solcellsystemet, dvs ett gemensamt elnät i byggnaden med anslutningspunkt till nätet är den affärsmodell som varit vanligast för solelanläggningar för Bostadsrättsföreningar. Avgifterna till det fasta elnätet blir lägre och alla boende får tillgång till närproducerad förnybar sol energi.

Lönsamhet

Lönsamheten för en solelanläggning beror på olika faktorer. Investeringskostnaden, kalkylräntan och hus stor andel av elen som används själv har störst påverkan. Skattereduktion har ett tak på 18000 kr per år och elcertifikat gäller i 15 år. Det är viktiga ekonomiska faktorer som påverkar hur fort investeringen har betalat av sig.

Solarenergy Scandinavia AB har bra erfarenhet av att hjälpa BRF:er med bra solcells anläggningar genom åren. Vi hjälper till med råd och teknisk kunskap samt berättar om befintliga lagar och regler. Kontakta oss: offert@solarscandinavia.se eller ring 08-6072700  0184727400

På bilden syns fyra hustak där paneler på BRF med falsat plåttak installerats av Solarenergy Scandinavia AB. De beställde ytterligare ca 280 paneler två år senare.