"Mera sol-energi"

offert@solenergy.se

086072700 , 0184727400

0707559557

LANTBRUK

Nykvarn gård

 

Vi har växelriktare från Solaredge & Fronius och effektiva prisvärda paneler för ett solcellssystem som maximera värdet på dina byggnader eller mark.
Vår samlade erfarenhet av solcellsystem och konstruktion för jordbruk med erfarenhet av olika takbeläggningar såsom, tegel, plåt, eternit och papp. På bilden syns en av våra anläggningar i Nykvarn.

 

Om du är en lantbrukare eller markägare, har ladugårdstak som vätter mot söder, kan du med solenergi:
  • Spara upp mycket pengar per år på energikostnader och skydda ditt företag mot stigande kostnader
  • Få en andra, året runt inkomster ström, med real avkastning på 7-10%
  • Producera din egen el under dagtid, när energibehovet är ofta störst
  • Maximera värdet av byggnaderna och gården.
  • Sticka ut med solcellsanläggningen och visa på en ekologisk och grön profil på gården. Som egen elproducent kan du minska CO2-utsläppen med upp till 22 ton per år.

Välkommen att höra av dig så åker vi kostnadsfritt ut till dig för att göra en bedömning och offert med en ekonomisk kalkyl och uppskatta solinstrålningen, analysera skuggor, granska takbelastningen mm.