Ekonomi och lönsamhet

En investeringskalkyl syftar till att presentera ekonomiska nyckeltal för de solcellsystem som designats. Systemen jämförs med avseende på flera olika nyckeltal för att ge en så tydlig bild som möjligt av investeringen. Intäkterna som ett solelsystem genererar kommer främst från besparingen som görs per kWh som inte inhandlas från nätet som företaget idag betalar. Den kalkylränta som använts i följande beräkningar är 4 % och den ekonomiska livslängden 25-30 år. Den tekniska livslängden bedöms dock vara betydligt längre och solelsystemet kommer fortsätta generera intäkter vid den ekonomiska livslängdens slut. Återbetalningstid är ett enkelt nyckeltal som visar hur lång tid det tar för en investering att återbetalas. Lönsamheten räknas med nettonuvärde vilket innebär att solcells investeringen skapar ett totalt sett högre värde under hela den ekonomiska livslängden.

 

“LCOE” investerings kalkyl

ivermectine online bestellen

Ekonomisk lönsamhet bör också bedömas genom att värdera alla kostnads- och intäktsflöden för solcellsanläggningen under panelernas garantitid (25 år). Panelernas livsstid beräknas vara minst 40-50 år. Värdena matas in i en livscykel-kostnadskalkyl LCOE (levelized cost of Energy). LCOE är en internationellt erkänd metod och ger en detaljerad kalkyl om kostnaden för varje kWh. Med detta verktyg kan man få bättre beslutsunderlag och tillsammans med de vanligaste nyckeltalen; nuvärde, kostnader och intäkter samt nettonuvärde (r=5%) kan Solarenergy Scandinavia hjälpa beslutsfattare med  bra underlag.

 

Övriga fördelar

Det finns många fördelar med solceller, här är några:
1. Solceller är tysta, förorenar inte och har inga rörliga delar.
2. Redan 10 kvadratmeter (6 st) solpaneler ger ca. 1 ton minskade växthusgas utsläpp per år.
3. Solceller har en lång livslängd. Vanligtvis finns det en garanti på 25-30 år men de håller upp till 40 år och längre.
4. Tekniken har inga rörliga delar, är robust och tillförlitlig med låga/ inga underhållskostnader.
5. Solceller kan ersätta en del av fasaden eller taket beläggningar, vilket sparar kostnader för dessa byggnadselement.
7. Solceller är en bra affär. Tack vare gynnsammare skatt och kortare återbetalning kan man idag tjäna mest pengar på solenergi.
8. Solenergi ökar fastighetens värde med upp till hela kostnaden.

 

Solarscandinavia