"Mera sol-energi"

offert@solenergy.se

086072700 , 0184727400

0707559557

Goda råd om sol-el

konnamajad

 

På våra breddgrader placeras solceller bäst mot söder i en vinkel på 20-45 grader, men också öster och väster mot solceller ger bra med energi. I en vertikal position till exempel, försämras effektiviteten med 20-40 procent, men samtidigt är effektiviteten större under vinterhalvåret när solen är lägre på himlen. Vi har även bra erfarenhet med att installera soltunnfilm.
Det är relativt enkelt att installera en solcellsanläggning.

De olika momenten i solcellsprojektet:
1) Rådgivning och projektering för en bra design på anläggningen.
2) Lyft av paneler till taket och installation av solpanelerna.
3) Koppling av panelerna till växelriktare som omvandlar likström till växelström.
4) Inkoppling till elskåpet, (med svensk elstandard SS-EN 50438), brandtätningar samt märkningar.
5) Elmätare installeras av elnätbolaget (en dubbelriktad mätare som mäter konsumtion och produktion)
En familj på fyra personer i ett hus på ca 120 kvadratmeter kan ha runt 40-50 kvadratmeter (6-7 kW)  solceller för att hushållets elbehov ska tillgodoses. Det beror naturligtvis också på husets byggår (energideklaration) och hushållets sammansättning och vanor. Det är därför bra att dimensionera systemet så att det motsvarar din elförbrukning.