Om solel

Solceller producerar el från likström (DC) till växelström (AC). De vanligaste solcellspanelerna är polykristallina (blå) och monokristallina (svarta) och består av kristallint kisel. Tunnfilmspaneler är också svarta och producerar bättre i diffus ljus (molnigt) än kristallina paneler. I sverige är den genomsnittliga solinstrålningen ca 1000 kWh/kvm per år. I sverige har antalet solcellsanläggningar ökat och solel är det förnybara energislag som anses vara lönsammast i längden.

 

 

Exempel solcellsystem på tak

Solinstrålningen i Sverige är ungefär 1000 kWh/kvm/år. så i exemplet använder vi oss av kristallina solcellspaneler där elproduktionen är 970 kWh/kW. En anläggning på 470 kvm skulle ge 80 kWp (270 paneler). Det skulle ge 77600 kWh/år i elproduktion. Förluster över tid (effekt paneler, kablar, Växelriktare) 10% skulle ge ca 70000 kWh/år.

Investering                       950000 kr (med solcellstöd)

Nettonuvärde (r=5%)      650000 kr

Återbetalningstid             8 år

LCOE (elpris)                     61 öre

 

Solel i Sverige

Det finns stor potential för solceller i Sverige. Regeringen har satt som mål i den sk ”energiöverenskommelsen” att Sverige år 2040 ska ha 100% förnyelsebar elproduktion, med en ökande andel solel varje år. Genom att investera i solcellsanläggningar försäkrar man sig mot de svängningar på elmarknaden och avgifter som läggs på elpriset i framtiden. Många Fastigheter och byggnader rustas med solenergi och kunskaper och erfarenhet sprid där Solarenergy Scandinavia AB är med i fronten.

Kontakta oss för mer information på offert@solarscandinavia.se eller ring 08-6072700, 0184727400

 

På bilden syns monokrisallina kiselpaneler som Solarenergy Scandinavia AB jobbat med.