Om solel

Solceller producerar el från likström (DC) till växelström (AC). De vanligaste solcellspanelerna är polykristallina (blå) och monokristallina (svarta) och består av kristallint kisel. Tunnfilmspaneler är också svarta och producerar bättre i diffus ljus (molnigt) än kristallina paneler. I sverige är den genomsnittliga solinstrålningen ca 1000 kWh/kvm per år (något mindre inåt landet och norra delarna). I sverige har antalet solcellsanläggningar ökat och solel är det förnybara energislag som anses vara lönsammast. Det vanligaste är solceller som installeras ovanpå befintligt tak men även integrerade tak blir vanligare. Kontakta oss för mer info.

 

“Solel i Sverige”

Det finns stor potential för solceller i Sverige. Regeringen har satt som mål i den sk ”energiöverenskommelsen” att Sverige år 2040 ska ha 100% förnyelsebar elproduktion, med en ökande andel solel varje år. Genom att investera i solcellsanläggningar försäkrar man sig mot de svängningar på elmarknaden och avgifter som läggs på elpriset i framtiden. Många Fastigheter och byggnader rustas med solenergi och kunskaper och erfarenhet sprid där Solarenergy Scandinavia AB är med i fronten.

Kontakta oss för mer information på offert@solarscandinavia.se eller ring 08-6072700, 0184727400

 

På bilden syns effektiva monokrisallina kiselpaneler med DUO teknik som Solarenergy Scandinavia AB jobbat med.

 

 

Solceller kan vara vackert! Som arkitekter av solenergi är vi måna om att göra både effektiva och estetiskt tilltalande solprojekt.